Automatizuota oro kokybės monitoringo sistema. Air quality monitoring automated system.

http://http://193.219.133.3/ap3/

Automatinis oro kokybės duomenų surinkimas ir  perdavimas į Aplinkos apsaugos agentūros serverį tolimesniam  apdorojimui.

Programinės įrangos  sukūrimas  ir  aparatinės  įrangos  integravimas.  Projektas  atliktas 2010-2011  metais.