Informacija apie įvykdytą projektą Nr. ISF13/3.2.1-4.3 „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimas“.

                   2015 m. gegužės 29 d. UAB „Komsetas “ Informatikos ir ryšių departamentui  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  pristatė  ir įdiegė  nacionalinės Šengeno informacinės sistemos(N.SIS) ir susijusių registrų infrastruktūros stebėjimo ir valdymo posistemės techninę įrangą.                  

                    Pateiktos dvi tarnybinės stotys Lenovo System x3650 M5 bei duomenų saugykla Lenovo/IBM Storwize V3700. Visa įranga sumontuota bei sukonfigūruota pagal projekto  reikalavimus.

                    Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis (Projekto Nr. ISF13/3.2.1-4.3 „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimas“).  Projekto vertė 62.307,99 EUR., iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 %, o likusi dalis finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto.